Łęknica 1

Start godz 7:55

Typowanie gołębi młodych 2018

Typowane 15 gołębi do Mistrzostw Polski w zegarach Tauris, Unikon, Vision zaznaczamy literką "M", w zegarach Mega i Bricon literką "A". Proszę pamiętać, że typowane gołębie muszą być wkładane pierwsze na zegar. Rachmistrz [dodano 18.08.2018 godz.7:35]

Harmonogram ODJAZDU kabiny na loty gołębi młodych - Łęknica 1

Wschowa godz. 17:20, Luboszyce Małe godz. 18:25, Góra godz.19:05, Wąsosz godz. 19:55, Bojanowo godz.20:55.

Podział klatek na sekcje według ilości gołębi na spisach. Samochód- Góra 26 klatek, Bojanowo 19 klatek, Wschowa 23 klatki, Wąsosz 24 klatki, Luboszyce Małe 16 klatek. Przyczepa- Góra 13 klatek, Bojanowo 10 klatek, Wschowa 12 katek, Wąsosz 13 klatek, Luboszyce Małe 8 klatek.Maksymalna ilość wkładanych gołębi do klatki z dopuszczalnym 10 % limitem wynosi 43 gołębie. Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału, gołębie jednego hodowcy nie muszą być rozkładane do kilku klatek. R. Maciaszek [dodano 13.08.2018 r. godz. 15:20]              

Komunikat- SKŁADANIE WYNIKÓW LOTOWYCH

W związku ze zmianą przez ZG PZHGP współzawodnictwa lotowego o MP w kategoriach na 2018 r oraz licznymi zapytaniami, prosi się wszystkich hodowców, ktorzy będą składać wyniki o zapoznanie się z Regulaminem znajdującym się na stronie głównej ZG  na poz. 20 . "Obowiązujące w 2018 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski". Przypomina się również, że konkurs zdobyty przez gołębia z danego lotu, może być zaliczony tylko do jednej kategorii (& 3). Roman Maciaszek [ dodano 9.08.2018 r. godz.17:50]

Współzawodnictwo gołębie młode 2018

Proszę o informację z sekcji, jakie będą współzawodnictwa w lotach gołębi młodych do 15 sierpnia. Można wybrać pierwsze gołębie z całości lub zaznaczone, jako A (pierwsze 50 z listy) - dowolną ilość lub typowane z zaznaczanej w każdym locie 15 do MP (tutaj ilość od 1 do 15 sztuk / lot). Rachmistrz [dodano 07.08.2018 godz.11:15]

Wyniki gołębie dorosłe 2018

Na e-maile (wszystkie, jakie posiadam) do każdej sekcji zostały wysłane następujące materiały: zestawienie zbiorcze wyników każdej kategorii (osobno do MP i osobno do mistrzostw oddziału), zestawienie zbiorcze GMP, zestawienie zbiorcze IM, zestawienie lotników oraz kompletne listy każdego hodowcy oddziału do wyliczania kategorii do MP i mistrzostw oddziału. Rachmistrz [dodano 07.08.2018 godz.11:10]

UWAGA KOMUNIKAT - od lotu nr 4 do IM i GMP

W poniższej tabeli umieszczono poprawiony komunikat (po uwagach hodowców), który dotyczy sposobu typowania gołębi od lotu nr 4 (jakie symbole w poszczególnych typach zegarów) do IM, GMP oraz współzawodnictwa typów w sekcjach (Góra, Wąsosz).  Rachmistrz [dodano 15.05.2018 godz.16.30]

Komunikat zobacz  

Średnie odległości z lotów SEZON 2018!!!

W poniższej tabeli jest dostęp do średnich odległości z miejscowości lotowych sezonu 2018 roku dla poszczególnych sekcji Oddziału Góra-Wschowa. [dodano 25.02.2018]           

Średnie odległości z lotów zobacz

Copyright © Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf