Plany lotów gołębie dorosłych - 2016 rok

Lp. Data
 Miejscowość  Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1. 30.04.2016
Deszczno_1
Polska A
6/10
 8
-
2. 03.05.2016
Deszczno_2
Polska A
6/10  8
  -  
3. 08.05.2016
Eberswalde Niemcy A
6/10  8
 - 
4. 15.05.2016
Parchim_1
Niemcy AB
6/10    6  
-
5. 22.05.2016
Parchim_2 Niemcy AB / GMP 6/10    6    -
6. 29.05.2016
Sulingen_1
Niemcy BC / GMP  4/10 
  4    - 
7. 05.06.2016
Sulingen_2 Niemcy BC / GMP
4/10  4
-
8. 12.06.2016
Parchim_3 Niemcy AB / GMP 6/10   6   -
9. 19.06.2016
Sulingen_3 Niemcy BC / GMP 4/10  4  -
10. 26.06.2016
Parchim_4 Niemcy AB / GMP 6/10 6 -
11. 03.07.2016
Apeldoorn_1 Holandia CM / GMP 3/10 3
-
12. 10.07.2016
Parchim_5 Niemcy AB / GMP 6/10 6
-
13. 17.07.2016
Apeldoorn_2
Holandia CM / GMP 3/10 3
-
14. 24.07.2016
Sulingen_4 Niemcy BC / GMP  4/10 
4
-
15. 31.07.2016
Apeldoorn_3 Holandia CM
 3/10 
3
-

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI DOROSŁYCH 2015

* Liga oddziałowa z całości spisu goęłbi (seria 100-300 km: 8 konkursów; 300-500 km: 6 konkursów; 500-700 km: 4 konkursy; powyżej 700 km: 3 konkursy). Nagrody: mistrz (puchar), v-ce mistrz (puchar), II v-ce mistrz (puchar), 3 pierwsze lotniki (puchar), lotniki 4 - 15 (statuetka), lotniki od 16 do 30 (dyplom). 

* Liga oddziałowa typowana ze spisu 50 gołębi do GMP (seria 100-400 km: 6/10 konkursów; 500-700 km: 4/10 konkursów; powyżej 700 km: 3/10).    

* Loty w kategoriach A, B, C, D, M ze spisu 50 gołębi do GMP.

* Mistrzostwo oddziału według regulaminu GMP.

* Mistrzostwo gołębi rocznych z całości spisu - 4 gołębie po 4 konkursy z 15 lotów, według coefficientów i 5 pierwszychj lotników z całości spisu.

* Lotniki w poszczególnych kategoriach A, B, C, D, M, R - nagrodzonych zostanie pięć pierwszych: 1 - 3 (puchar), 4  - 5 (statuetka). Wymienione lotniki do kategorii naliczane będą z całości spisu.

* Super Mistrzostwo Oddziału - końcowe zsumowanie wyników z lotów gołębi dorosłych + młodych. Zsumowane zostanie mistrzostwo ligowe "najszybsze gołębie" z całości spisu.

* W mistrzostwach ligowych otraz kategoriach nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + nagroda pieniężna), przodownicy 1 - 5 (nagrody pieniężne + dyplomy) oraz dla 15 hodowców z kompletami wyników (dyplomy). 

Plany lotów gołębi młodych - 2016 rok

Lp. Data
 Miejscowość  Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1. 21.08.2016
Słubice_1 Polska MP
-
5
-
2. 28.08.2016
Słubice_2 Polska MP -
5
-
3. 04.09.2016
Friedersdorf Niemcy MP -
5
-
4. 11.09.2016
Neuruppin Niemcy MP -
5
-
5. 18.09.2016
Stendal Niemcy Nag.
-
5
-

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI MŁODYCH 2016

* Liga oddziałowa z całości spisu gtołębi (seria z każdego lotu pierwsze 5) - w tej kategorii zostanie nagrodzonych 3 mistrzów (puchary). 

* Mistrzostwo oddziału według regulaminu o GMP młodych (najmniejszy coefficient).

* Nagrodzonych zostaje 3 mistrzów (puchary + nagrody pieniężne), przodownicy 1 - 5 (nagrody pieniężne) oraz dla 15 hodowców z kompletami wyników (dyplomy). Nagrodzone zostaną najlepsze lotniki oddziału - miejsca 1 - 3 (puchary), 4 - 5 (statuetka), 6 - 30 (dyplom). 

 

Copyright © Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf