Plany lotów gołębie dorosłych - 2014 rok

Lp. Data
 Miejscowość  Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1. 27.04.2014
Słubice 1
Polska A
10/8
 8
15
2. 04.05.2014
Słubice 2
Polska A
10/8
 8
 15 
3. 11.05.2014
Furstenwalde Niemcy A
10/8
 8
20
4. 18.05.2014
Burg 1
Niemcy AB
 8/6
   6  
30
5. 25.05.2014
Burg 2
Niemcy AB
 8/6
   6  
30
6. 01.06.2014
Sulingen 1
Niemcy BC
 7/5
  5 
50
7. 08.06.2014
Sulingen 2 Niemcy BC
 7/5
 5
50
8. 15.06.2014
Sulingen 3 Niemcy BC
 7/5
  5 
50
9. 22.06.2014
Burg 3
Niemcy AB
 8/6
  6 
30
10. 29.06.2014
Apeldoorn 1 Holandia CM
 5/3
 3
70
11. 06.07.2014
Burg 4
Niemcy AB
 8/6
 6
30
12. 13.07.2014
Apeldoorn 2 Holandia CM
 5/3
 3
70
13. 20.07.2014
Sulingen 4
Niemcy C
 7/5
 5
50
14. 27.07.2014
Apeldoorn 3 Holandia CM
 5/3
 3
70

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI DOROSŁYCH 2014

1. Liga Oddziałowa z całości spisu gołębi (seria podana w tabeli powyżej) - Mistrz (puchar), V-ce Mistrz (puchar), II V-ce Mistrz (puchar), 3 pierwsze lotniki (puchar), lotniki 4 - 10 (statuetka).

2. Liga Oddziałowa z gołębi typowanych (seria podana w tabeli powyżej) - Mistrz (puchar), V-ce Mistrz (puchar), II V-ce Mistrz (puchar).

3. Loty w kategoriach A, B, C, D, M (maraton).

4. Mistrzostwo Oddziału według regulaminu GMP (Generalne Mistrzostwo Polski).

W pozycjach 2 - 4 nagrodzonych zostanie 3 mistrzów - puchary oraz nagroda pieniężna, przodownicy od 1 do 5 nagrody pieniężne, a także dyplomy dla 3 mistrzów i 15 przodowników. Nagrodzone zostaną również lotniki w poszczególnych kategoriach A, B, C, D, M - po trzy puchary.

Plany lotów gołębi młodych - 2014 rok

Lp. Data
 Miejscowość  Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1. 17.08.2014
Gorzów Polska A
10/8
8
15
2. 24.08.2014
Lipiany Polska A
10/8
8
20
3. 31.08.2014
Szczecin Dąbie Polska A
10/7
7
25
4. 07.09.2014
Szczecin Dąbie Polska A
10/7
7
25
5. 14.09.2014
Kamień Pomorski Polska nag.
8/6
6
30

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI MŁODYCH 2014

1. Liga Oddziałowa z całości spisu gołębi (seria podana w tabeli powyżej) - w tej kategorii zostanie nagrodzonych 3 Mistrzów pucharami.

2. Liga Oddziałowa z gołębi typowanych (seria podana w tabeli powyżej) z wszytkich pięciu zaplanowanych lotów - w tej kategorii zostanie nagrodzonych 3 Mistrzów pucharami.

3. Mistrzostwo Oddziału ze spisu 40 sztuk gołębi według regulaminu o Mistrzostwo Polski młodych (cztery pierwsze loty, 5 gołębi po 3 konkursy, najmniejszy coefficient).

W punktach 2 i 3 nagrodzonych zostaje 3 mistrzów (puchary + nagrody pieniężne), przodownicy od 1 do 5 (nagrody pieniężne), a także pamiątkowe dyplomy dla 3 mistrzów i 15 przodowników.

Copyright © Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf