Plany lotów gołębie dorosłych - 2015 rok

Lp. Data
 Miejscowość  Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1. 26.04.2015
Cybinka
Polska A
10/8
 8
15
2. 03.05.2015
Słubice
Polska A
10/8
 8
  15 
3. 10.05.2015
Furstenwalde Niemcy A
10/8
 8
 20
4. 17.05.2015
Stendal_1
Niemcy AB
8/6
   6  
30
5. 24.05.2015
Sulingen_1 Niemcy BC
7/5
   5  
50
6. 31.05.2015
Schonebeck_1
Niemcy AB  8/6 
  6  
 30 
7. 07.06.2015
Sulingen_2 Niemcy BC
7/5
 5
50
8. 14.06.2015
Sulingen_3 Niemcy BC
7/5
  5 
50
9. 21.06.2015
Stendal_2 Niemcy AB
8/6
  6 
30
10. 28.06.2015
Apeldoorn_1 Holandia CM
5/3
3
70
11. 05.07.2015
Schonebeck_2 Niemcy AB
8/6
6
30
12. 12.07.2015
Apeldoorn_2 Holandia CM
5/3
3
70
13. 19.07.2015
Sulingen_4
Niemcy C
 7/5
5
50
14. 26.07.2015
Apeldoorn_3 Holandia CM
 5/3
3
70

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI DOROSŁYCH 2015

1. Liga oddziałowa z całości spisu gołębi (seria podana w tabeli powyżej) - mistrz (puchar), V-ce mistrz (puchar), II V-ce mistrz (puchar), 3 pierwsze lotniki (puchar), lotniki 4 - 10 (statuetka).

2. Liga oddziałowa ze spisu 50 gołębi, seria typowana (seria podana w tabeli powyżej) - seria, jak powyżej.

3. Loty w kategoriach A, B, C, D i M ze spisu 50 gołębi.

4. Mistrzostwo oddziału według regulaminu GMP (Generalne Mistrzostwo Polski).

5. Mistrzostwo gołębi rocznych z całości spisu - 4 gołębie po 5 konkursów (11 lotów do 600 km), według ceofficientów i 3 lotniki z całości spisu.

W pozycjach 2, 3, 4, 5 nagrodzonych zostanie 3 mistrzów - puchary oraz nagroda pieniężna, przodownicy od 1 do 5 nagrody pieniężne oraz dyplomy dla 15 hodowców z kompletami wyników. Nagrodzone zostaną również lotniki w poszczególnych kategoriach A, B, C, D, M - po trzy puchary ze spisu 50 gołębi.

Plany lotów gołębi młodych - 2015 rok

Lp. Data
 Miejscowość  Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1. 16.08.2015
Cybinka Polska A
10/8
8
15
2. 23.08.2015
Słubice Polska A
10/8
8
15
3. 30.08.2015
Friedersdorf Niemcy A
10/8
8
20
4. 06.09.2015
Ludwigsfelde Niemcy A
8/6
6
25
5. 13.09.2015
Schonebeck Niemcy Nag.
8/6
6
30

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI MŁODYCH 2015

1. Liga oddziałowa z całości spisu gołębi (seria podana w tabeli powyżej) - w tej kategorii zostanie nagrodzonych 3 mistrzów pucharami.

2. Liga oddziałowa z gołębi typowanych (seria podana w tabeli powyżej) z wszytkich pięciu zaplanowanych lotów - w tej kategoriii zostanie nagrodzonych 3 mistrzów pucharami.

3. Mistrzostwo oddziału ze spisu 40 sztuk gołębi według regulaminu o Mistrzostwo Polski młodych (cztery pierwsze loty, 5 gołębi po 3 konkursy, najmniejszy coefficient).

W punktach 2 i 3 nagrodzonych zostaje 3 mistrzów (puchary + nagrody pieniężne), przodownicy od 1 do 5 (nagrody pieniężne), a także pamiątkowe dyplomy dla 15 hodowców z kompletami wyników. Nagrodzone zostaną również najlepsze lotniki oddziału - 3 puchary, lotniki w kategorii A ze spisu 40 gołębi - 3 puchary. 

Copyright © Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf