Plany lotów gołębie dorosłych - 2013 rok

Lp. Data
 Miejscowość  Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1. 01.05.2013
Słubice Polska A
10/8
 8
15
2. 05.05.2013
Konigs Niemcy A
 10/8
 8
 20 
3. 12.05.2013
Stendal 1 Niemcy AB
8/6
 6
30
4. 19.05.2013
Schonebeck 1
Niemcy AB
 8/6
   6  
30
5. 26.05.2013
Sulingen 1 Niemcy BC
 7/5
   5  
50
6. 02.06.2013
Stendal 2 Niemcy AB
 8/6
  6 
30
7. 09.06.2013
Sulingen 2 Niemcy BC
 7/5
 5
50
8. 16.06.2013
Sulingen 3 Niemcy BC
 7/5
  5 
50
9. 23.06.2013
Schonebeck 2
Niemcy AB
 8/6
  6 
30
10. 30.06.2013
Apeldoorn 1 Holandia CM
 5/3
 3
70
11. 07.07.2013
Burg 1 Niemcy AB
 8/6
 6
30
12. 14.07.2013
Apeldoorn 2 Holandia CM
 5/3
 3
70
13. 21.07.2013
Burg 2 Niemcy AB
 8/6
 6
30
14. 28.07.2013
Apeldoorn 3 Holandia CM
 5/3
 3
70

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI DOROSŁYCH

1. Liga Oddziałowa z całości spisu gołębi (seria podana w tabeli powyżej) - Mistrz (puchar), V-ce Mistrz (puchar), II V-ce Mistrz (puchar), 3 pierwsze lotniki (puchar), lotniki 4 - 10 (statuetka).

2. Liga Oddziałowa z gołębi typowanych (seria podana w tabeli powyżej) - Mistrz (puchar), V-ce Mistrz (puchar), II V-ce Mistrz (puchar).

3. Loty w kategoriach A, B, C, D, M (maraton).

4. Mistrzostwo Oddziału według regulaminu GMP (Generalne Mistrzostwo Polski).

5. Mistrzostwo Oddziału gołębi rocznych według regulaminu współzawodnictwa o Mistrzostwo Polski.

W pozycjach 2 - 5 Mistrzowie oraz V-ce Mistrzowie zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodą pienieżną. Natomiast Przodownicy od 1 do 5 nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich hodowców z kompletami wyników. Nagrodzone zostaną również lotniki w poszczególnych kategoriach A, B, C, D, M, roczne i GMO po trzy puchary.

Plany lotów gołębi młodych - 2013 rok

Lp. Data
 Miejscowość  Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1. 18.08.2013
Słubice 1
Polska A
10/8
8
15
2. 25.08.2013
Słubice 2
Polska A
10/8
8
15
3. 01.09.2013
Konigs 1
NIemcy A
10/8
8
20
4. 08.09.2013
Konigs 2
Niemcy A
10/8
8
20
5. 15.09.2013
Burg
Niemcy nag.
8/6
6
30

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI MŁODYCH

1. Liga Oddziałowa z całości spisu gołębi (seria podana w tabeli powyżej) - w tej kategorii zostanie nagrodzonych 3 Mistrzów pucharami.

2. Liga Oddziałowa z gołębi typowanych (seria podana w tabeli powyżej) z wszytkich pięciu zaplanowanych lotów - w tej kategorii zostanie nagrodzonych 3 Mistrzów pucharami.

3. Mistrzostwo Oddziału ze spisu 40 sztuk gołębi według regulaminu o Mistrzostwo Polski młodych (cztery pierwsze loty, 5 gołębi po 3 konkursy, najmniejszy coefficient).

W punktach 2 i 3 nagrodzonych zostaje 3 Mistrzów (puchary + nagrody pieniężne), przodownicy od 1 do 5 (nagrody pieniężne), a także pamiątkowe dyplomy dla wszystkich hodowców z kompletami wyników. Nagrodzone zostaną również najlepsze lotniki ligi oddziału 3 pucharami, lotniki w kategorii A - 3 puchary.

Lot nagrodowy OKRĘGU LESZNO GOŁĘBI MŁODYCH

Okręg Leszno organizuje lot nagrodowy gołębi młodych z miejscowości Helmstedt w dniu 22 września 2013 roku. Każdy hodowca może wytypować kilka serii gołębi 5/3, odpłatność za jedną serię 50 zł. Lot będzie obsługiwany przez Oddział Rawicz. Szczegóły zgłaszania gołębi i termin wpłat będą podane w póżniejszym terminie.

 

Copyright © Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf