Plany lotów gołębie dorosłych - 2018 rok

Lp. Data
Miejscowość Kraj Kategoria
Seria 50 gołębi
Seria całość
Punkty
1. 29.04.2018
Łęknica_1
Polska A
5
 5
15
2. 06.05.2018
Łęknica_2
Polska A
5
 5
  15  
3. 13.05.2018
Torgau
Niemcy A
5
 5
 25
4. 20.05.2018
Eisleben_1
Niemcy AB / GMP
5
   5  
30
5. 27.05.2018
Bunde_1
Niemcy BC / GMP 5
  5 
50
6. 03.06.2018
Bunde_2
Niemcy BC / GMP 5
  5 
 50 
7. 10.06.2018
Eisleben_2
Niemcy AB / GMP
5
 5
30
8. 17.06.2018
Sulingen_1 Niemcy BC / GMP 5
  5 
50
9. 24.06.2018
Eisleben_3
Niemcy
AB / GMP 5
 5
30
10. 30.06.2018
Arnhem_1
Holandia
CM /GMP
3
 3
70
11. 08.07.2018
Eisleben_4
Niemcy
AB / GMP 5
 5
30
12. 14.07.2018
Arnhem_2
Holandia
CM /GMP
3
 3
70
13. 22.07.2018
Sulingen_2
Niemcy
C  /  GMP 5
 5
50
14. 29.07.2018
Arnhem_3
Holandia
CM
 3
 3
70

* Loty numer 1 - 14 zaliczane do MP, loty 4 - 13 do IM, a loty 4 - 13 do GMP.

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI DOROSŁYCH 2018

* Liga oddziałowa z całości spisu goęłbi (seria 100-700 km: to 5 konkursów;  powyżej 700 km to 3 konkursy). Nagrody: mistrz (puchar), v-ce mistrz (puchar), II v-ce mistrz (puchar), 3 pierwsze lotniki (puchar), lotniki 4 - 15 (statuetka), lotniki od 16 do 30 (dyplom). 

* Liga oddziałowa ze spisu 50 gołębi do GMP (seria 100-700 km: to 5 konkursów;  powyżej 700 km: to 3 konkursy). Nagrody jak w lidze oddziałowej z całości spisu gołębi.

* Loty w kategoriach A, B, C, D, M, oraz lotniki w tych kategoriach będą naliczane z całości spisu gołębi. Nagrody: mistrz (puchar) wicemistrz (puchar) II wicemistrz (puchar) , lotnikki: od 1-3 miejsca (puchar).

* Mistrzostwo oddziału według regulaminu GMP (seria typowana 10/5)

* Mistrzostwo oddziału według regulaminu IM (seria typowana 5/3)

* Mistrzostwo gołębi rocznych oraz lotniki z całości spisu - 4 gołębie po 4 konkursy z 14 lotów, według coefficientów. Nagrody: mistrz (puchar), wicemistrz (puchar), II wicemistrz (puchar). Lotniki od 1-3 miejsca (puchar).

* Super Mistrzostwo Oddziału - końcowe zsumowanie wyników z lotów gołębi dorosłych + młodych. Zsumowane zostanie mistrzostwo ligowe "najszybsze gołębie" z całości spisu.

* W mistrzostwach ligowych oraz kategoriach nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + nagroda pieniężna), przodownicy 1 - 5 (nagrody pieniężne + dyplomy) oraz dla 15 hodowców z kompletami wyników (dyplomy). 

* W kategoriach A,B,C,D,M oraz rocznych, zostaną nagrodzone lotniki od 4-10 miejsca (statuetki) - fundatorami są Stanisław Talarowski oraz Damian Lisowski.

Plany lotów gołębi młodych - 2018 rok

Lp. Data
 Miejscowość  Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1. 19.08.2018
Łęknica_1 Polska MP
-
5
15
2. 26.08.2018
Łęknica_2 Polska MP -
5
15
3. 02.09.2018
Torgau_1
Niemcy MP -
5
25
4. 09.09.2018
Torgau_2
Niemcy MP -
5
25
5. 16.09.2018
Eisleben
Niemcy M Oddz
-
5
30

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI MŁODYCH 2018

* Liga oddziałowa z całości spisu gtołębi (seria z każdego lotu pierwsze 5) - w tej kategorii zostanie nagrodzonych 3 mistrzów (puchary). 

* Mistrzostwo oddziału według regulaminu o MP młodych (seria typowana 15/8).

* Nagrodzonych zostaje 3 mistrzów (puchary + nagrody pieniężne), przodownicy 1 - 5 (nagrody pieniężne) oraz dla 15 hodowców z kompletami wyników (dyplomy). Nagrodzone zostaną najlepsze lotniki oddziału - miejsca 1 - 3 (puchary), + dyplomy.

* W mistrzostwach ligowych otraz kategoriach nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + nagroda pieniężna), przodownicy 1 - 5 (nagrody pieniężne + dyplomy) oraz dla 15 hodowców z kompletami wyników (dyplomy).

* Nagrodzone zostaną lotniki od 4-15 (statuetka) - fundatorami są Stanisław Talarowski oraz Damian Lisowski.

Copyright © Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf