Plany lotów gołębie dorosłych - 2017 rok

Lp. Data
Miejscowość Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1. 29.04.2017
Łęknica_1
Polska A
8/10
 8
15
2. 03.05.2017
Łęknica_2
Polska A
8/10  8
  15  
3. 07.05.2017
Luckau Niemcy A
8/10  8
 20 
4. 14.05.2017
Stendal_1
Niemcy AB
6/10    6  
30
5. 21.05.2017
Parchim_1 Niemcy AB / GMP 6/10    6    35
6. 28.05.2017
Sulingen_1
Niemcy BC / GMP  5/10 
  5    50 
7. 04.06.2017
Sulingen_2 Niemcy BC / GMP
5/10  5
50
8. 11.06.2017
Sulingen_3 Niemcy BC / GMP 5/10   5   50
9. 18.06.2017
Parchim_2 Niemcy AB / GMP 6/10  6  35
10. 25.06.2017
Stendal_2 Niemcy AB / GMP 6/10 6 30
11. 02.07.2017
Drachten_1 Holandia CM / GMP 3/10 3
70
12. 09.07.2017
Stendal_3 Niemcy AB / GMP 6/10 6
30
13. 16.07.2017
Drachten_2
Holandia CM / GMP 3/10 3
70
14. 23.07.2017
Sulingen_4 Niemcy BC / GMP  5/10 
5
50
15. 30.07.2017
Drachten_3 Holandia CM
 3/10 
3
70

* Loty numer 1 - 15 zaliczane do MP, loty 4 - 14 do IM, a loty 5 - 14 do GMP.

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI DOROSŁYCH 2017

* Liga oddziałowa z całości spisu goęłbi (seria 100-300 km to 8 konkursów; 300-500 km to 6 konkursów; 500-700 km to 5 konkursów; powyżej 700 km to 3 konkursy). Nagrody: mistrz (puchar), v-ce mistrz (puchar), II v-ce mistrz (puchar), 3 pierwsze lotniki (puchar), lotniki 4 - 15 (statuetka), lotniki od 16 do 30 (dyplom). 

* Liga oddziałowa typowana ze spisu 50 gołębi do GMP (seria 100-300 km: 10/8 konkursów; 300-500 km: 10/6 konkursów; 500-700 km: 10/5 konkursów; powyżej 700 km: 10/3 konkursy).    

* Loty w kategoriach A, B, C, D, M ze spisu 50 gołębi do GMP.

* Mistrzostwo oddziału według regulaminu GMP.

* Mistrzostwo gołębi rocznych z całości spisu - 4 gołębie po 4 konkursy z 15 lotów, według coefficientów i 5 pierwszychj lotników z całości spisu.

* Lotniki w poszczególnych kategoriach A, B, C, D, M, R - nagrodzonych zostanie pięć pierwszych: 1 - 3 (puchar), 4  - 5 (statuetka). Wymienione lotniki do kategorii naliczane będą z całości spisu.

* Super Mistrzostwo Oddziału - końcowe zsumowanie wyników z lotów gołębi dorosłych + młodych. Zsumowane zostanie mistrzostwo ligowe "najszybsze gołębie" z całości spisu.

* W mistrzostwach ligowych otraz kategoriach nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + nagroda pieniężna), przodownicy 1 - 5 (nagrody pieniężne + dyplomy) oraz dla 15 hodowców z kompletami wyników (dyplomy). 

Plany lotów gołębi młodych - 2017 rok

Lp. Data
 Miejscowość  Kraj Kategoria
Seria
Seria całość
Punkty
1. 20.08.2017
Łęknica_1 Polska MP
8/15
5
15
2. 27.08.2017
Łęknica_2 Polska MP 8/15
5
15
3. 03.09.2017
Baucen Niemcy MP 8/15
5
20
4. 10.09.2017
Luckau Niemcy MP 8/15 5
25
5. 17.09.2017
Burg Niemcy Nag.
8/15
5
30

Mistrzostwo ODDZIAŁU GOŁĘBI MŁODYCH 2017

* Liga oddziałowa z całości spisu gtołębi (seria z każdego lotu pierwsze 5) - w tej kategorii zostanie nagrodzonych 3 mistrzów (puchary). 

* Mistrzostwo oddziału według regulaminu o GMP młodych (najmniejszy coefficient).

* Nagrodzonych zostaje 3 mistrzów (puchary + nagrody pieniężne), przodownicy 1 - 5 (nagrody pieniężne) oraz dla 15 hodowców z kompletami wyników (dyplomy). Nagrodzone zostaną najlepsze lotniki oddziału - miejsca 1 - 3 (puchary), 4 - 5 (statuetka), 6 - 30 (dyplom). 

 

Copyright © Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf